Ring nu på +45 70 20 48 38 - og få et tilbud.
Menu

Kvinder anbefaler kvinder, mænd anbefaler kompetente

I dag ses en kønsopdeling på områder af arbedsmarkedet. Det betyder, at mænd er overrepræsenteret i visse erhverv og stillinger, og kvinder i andre. Årsagerne til disse kønsopdelinger kan være mange. I psykologien har man hovedsageligt undersøgt forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse og undersøgt hvordan stereotyper regulerer kvinder og mænds interesse i at søge et givent job. En anden mulig påvirkning til kønsopdeling på arbejdsmarked er, at man i dag i høj grad anbefaler nogle fra sit netværk ved en ledig stilling på sin arbejdsplads. Jeg vil belyse en tildens til at diskriminere mellem mænd og kvinder i sit sociale netværk ved rekrutteringen.

Der ses en tildens til, at man evaluerer sine tilhørsgrupper mere fordelagtigt end grupper man ikke har et tilhørsforhold til (Hewstone, Rubin & Willis, 2002). En tilhørsgruppe kan være en forening man er medlem af, en religiøs overbevisning man deler med andre, individer af samme køn etc. I en situation hvor en medarbejder anbefaler en fra sit sociale netværk, vil der ud fra denne teori være stor sandsynlighed for, at man anbefaler en af sammen køn som en selv. En yderligere forklaring på den ovenstående præference kan være grundet i, at man ofte har flere venner af samme køn som sig en selv (Mehta & Strough, 2010). Således kan en konsekvens af at have en uligevægtig kønsfordeling i ens sociale netværk medføre en tildens til at favorisere sit eget køn i en situation, hvor man vil anbefale en til et job.

Når man står til ansvar for anbefalingen

Forskning ved Cvetkovitch (1978) viser, at hvis man bliver stillet til ansvar og skal retfærdiggøre sine handlinger, vil det ofte føre til mindre intuitiv og mere analytisk tænkning. Dette er demonstreret i et forsøg, hvor man har påvist at når en person skulle forklare sin beslutning og stå til ansvar for  denne beslutning, viste personen en mere analytisk tankegang – personen tog et valg som var nemt at beskrive og gøre rede for overfor den rekrutteringsansvarlige. Var personen derimod anonym, viste det sig, at personens beslutning var mere intuitiv og mere vanskelig for personen at redegøre for. Det ses dermed, at deltagerne af forsøget der ikke behøvede at begrunde deres anbefalinger, traf en beslutning som i højere grand var baseret på følelser og i mindre grad var baseret på en gennemtænkt og analytisk proces. Det kan dermed konkluderes, at diskrimination kan reduceres, hvis man står til ansvar for sin anbefaling.

Kvinder anbefaler kvinder

I et forsøg påviser Rudman og Goodwin (2004), at kvinder i højre grad har en forudindtagethed som bevirker, at de i arbejdssituationer er mere tilbøjelige til at anbefale kvinder frem for mænd. Særligt markant er denne effekt på et implicit niveau, hvor kvinder er næsten fem gange mere tilbøjelige til at favorisere deres eget køn end mænd er til at favorisere mænd. Forskellige sociale faktorer hævdes at kunne have en påvirkning i forhold til det mønster, at kvinder generelt bliver favoriseret ved anbefalinger frem for mænd.

Ud fra et psykologisk perspektiv opnår kvinder overordnet set en større tilknytning til sit barn end mænd, blandt andet ved en tidlig tilknytning gennem amning. Rudman og Goodwin hævder, at dette forhold udvikler sig til en følelsesmæssig tilstand, der påvirker barnet til implicit at favoriserer kvinder i voksenalderen. Et forsøg de udførte viste desuden, at både mænd og kvinder, der primært kun var vokset op med deres mor, foretrak kvinder frem for mænd. Desuden fandt de, at mennesker automatisk kan begunstige kvinder, fordi de opfattedes mindre truende end mænd. Som gruppe er mænd mere tilbøjelige end kvinder til at begå overfald og andre voldelige forbrydelser, ifølge Rudman og Goodwin. En anden mulig forklaring er sammenhængen mellem et højt selvværd og en stærk kønsidentitet som kan føre til kognitiv balance. En høj grad af kognitiv balance gør, at man føler sig mere tryg ved de tilhørsgrupper man er en del af – hvilket kan medføre, at man præfererer samme køn som en selv. Kognitiv balance er et udtryk for, hvornår høj selvtillid korrelerer med en stærk følelse af kønsidentitet. Rudman og Goodwin’s forskning viser, at mænd ikke besidder en kognitiv balance på samme niveau som kvinder. Blandt mænd er det ikke så almindeligt, at et højt selvværd korrelerer med en stærk identitet. Dette kan være en af ​​grundene til, at mænd, på trods af deres maskuline og ofte positive tanker om sig selv, har overraskende lave værdier af ingroup bias (følelsen af at være stærkt tilknyttet til en gruppe). Rudman og Goodwin mener, at man i grove træk kan opsummere måden kvinder kategoriserer på, ved følgende citat: “Hvis jeg er god, og jeg er kvinde, så er kvinder gode.” Mænd, derimod kategorisere ud fra tankegangen: “Selv om jeg er god, og jeg er mand, er mænd ikke nødvendigvis gode.”

No comments yet.

Skriv et svar